equality for all

Front page

!!! WARNING !!

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Unfortunately, many of the views expressed in this site are still outlawed in many parts of the world. While we will spare no effort to rectify this situation and bring about true Equality For All, we advise all who enter this site to exercise extreme caution while acting upon any inspiration derived herein! Inform yourselves of your local laws and penalties, many of which may be life-threatening! Bohužel, mnoho názorů vyjádřených na této stránce je stále v mnoha částech světa považováno za nezákonné. Přestože zkoušíme tuto situaci napravit a usilujeme o naplnění “rovnosti pro všechny” (Equality For All), doporučujeme všem, kteří vstoupí na tuto stránku, aby si dali pozor na důsledky inspirace zde získané! Informujte se o svých lokálních právech a trestech, které bývají často i život ohrožující!
 L
>ENTER< >VSTOUPIT<
equality for all
Equality For All