Úvod

Vážení přátelé a milovníci zvířat,

vítáme Vás na stránkách E.F.A.. Potřebujeme zvířata a ona potřebují nás. Po tisíciletí to byl přirozený stav, svět lidí a zvířat se prostupoval, vzájemně jsme se doplňovali a obohacovali. Stačila dvě tisíciletí evropské kultury, aby člověk ve své arogantní sebestřednosti potlačil a ušlapal zvířecí duši. Tím se zbavil části své vlastní podstaty a sledujeme-li lidské dějiny tohoto období, obáváme se, že se jednalo o tu lepší část. Zato ve svých očích stanul na vrcholu přírodní pyramidy, kde se nyní naparuje, neschopen poznat svoji hloupost a osamělost. Sám sebe pasoval na Pána tvorstva, narušujíc tím odvěký řád přírody a jeho pýcha mu způsobila slepotu, ženoucí jej k tragickému konci lidské civilizace.

My, kteří si uvědomujeme tuto absurdní realitu, toto převrácení přírodního běhu, nemůžeme souhlasit se stávající rolí zvířat ve světě a společnosti. Lidská zahleděnost na své ego z nich učinila odevzdanou potravinu, tupou a levnou pracovní sílu, živý terč nebo odporného domácího mazlíčka.

Tento stav shledáváme neúnosným. Spojme tedy své síly k jeho nápravě. Ano, je nás málo, většina lidí námi pohrdá a naše směřování je dokonce považováno za nemorální, ba zvrácené. Avšak kdo je ve skutečnosti zvrácený a nemorální – ti, kdo touží žít se zvířaty jako s životními partnery a milovat se s nimi s jako rovnoprávnými bytostmi, nebo ti, kdo neurvale znásilnili přírodu, samozvaně se vyvýšili nad veškeré tvorstvo a pro své zvrhlé pohodlí ničí všechno a všechny kolem sebe!

Nemůžeme napravit celý svět, můžeme se však snažit o nápravu jeho zlomku, který se nás bezprostředně dotýká. E.F.A., Equality For All, Rovnost pro všechny, je organizace usilující o rehabilitaci zvířecí duše.

WATCH THE ENTIRE ‘COMING SOON’ FOR FREE HERE – THE FILM THAT STARTED IT ALL!